Om

Norrortskyrkan

Norrortskyrkan är en fri församling och står för en klassisk kristen förkunnelse och livsstil. Vår församling kännetecknas av gemenskap och familjekänsla. Församlingen har funnits i 22 år (2013) och har idag c:a 100 medlemmar.

Församlingen Norrortskyrkan tillhör samfundet Trosrörelsen. Vårt syfte är att förmedla evangelium om Jesus och frälsningsbudskapet till människor i vår närhet.

Varje söndag förmiddag har vi Gudstjänst i vår kyrka. Predikan och lovsång är stående inslag i gudstjänsten.

I Vallentuna finns det fyra kyrkor som delar samma trosbekännelse. Det är vi i Norrortskyrkan, Vallentuna och Össeby församling (Svenska kyrkan), Åbybergskyrkan (Missionskyrkan) och Pingstskyrkan. Vi samarbetar genom Vallentuna Kristna Råd (VKR).

 

Församlingens pastor

Norrortskyrkans pastor är sedan 2009 Sven Wiborn. Här på bilden tillsammans med sin hustru Ingalill.