NORRORTSKYRKANS SAMARBETEN

Vallentuna Kristna Råd

Norrortskyrkan samarbetar med de övriga kyrkorna i Vallentuna genom Vallentuna Kristna Råd, VKR. VKR träffas regelbundet och medlemskyrkorna delar samma trosbekännelse.
Under året deltar VKR i ekumeniska evenemang som till exempel "Böneveckan", i januari varje år. Böneveckan verkar för kristen enhet. I november är det "Globala veckan" med fokus på flyktingars situation i världen.
VKR har även anordnat lokala evenemang som till exempel pilgrimsvandringar i Vallentuna. Man har också genomfört studiebesök hos den Judiska Församlingen i Stockholm med guidad visning i synagogan.

De församlingar som är representerade i Vallentuna Kristna Råd, VKR är:


  • Vallentuna församling, Svenska kyrkan
  • Össeby församling, Svenska kyrkan
  • Åbybergskyrkan, Missionsförbundet
  • Centrumkyrkan i Vallentuna, Pingströrelsen
  • Norrortskyrkan, Trosrörelsen